Sponsorer:

Tingvalls-
fonderna.

Bullarens
Hembygds-
förening
Besökare
besöksräknare